pupada
pupada
+
2.500 adet beğeni!
+
+
+
+
+
git alorda duruyor işte
gidipte alabiliyor-san !
+
Dünya İnsan Hakları Günü…
+
+
"Alâkalarımızın yüz bin şekline isim bulamıyoruz ve "sevmek" deyip çıkıyoruz. Onun için ne kadar suistimale uğruyor bu kelime."
+